Adres: Parkowa 17, 49-318 Skarbimierz-Osiedle   Telefon: 519 844 509

Odwiedź nasz YouTube:  

Jesteś tutaj: OFERTA

OFERTA DLA USŁUG ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH

Kompleksowa rozbiórka budynków:

 • Użyteczności publicznej
 • Przemysłowych
 • Produkcyjnych
 • Magazynowych
 • Mieszkalnych
 • Gospodarczych

Rozbiórka:

 • Dróg i placów asfaltowych
 • Dachów i ścian z płyt azbestowo-cementowych
 • Sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych i sanitarnych
 • Bocznic kolejowych
 • Konstrukcji metalowych
 • Konstrukcji żelbetonowych
 • Instalacji grzewczych
 • Kominów

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA I USŁUGI OBEJMUJĄCE CAŁY PROCES REKULTYWACJI:

 • Rozpoznanie zasięgu oraz stopnia zanieczyszczenie gleby, ziemi i wód gruntowych
 • Analizy fizykochemiczne gleby, ziemi i wód gruntowych w akredytowanym laboratorium
 • Opracowanie Raportu Początkowego wraz z analizami w akredytowanym laboratorium
 • Opracowanie Harmonogramu działań Zapobiegawczych lub Naprawczych – projekt rekultywacji
 • Prowadzenie procesu rekultywacji terenu skażonego ropopochodnymi przy użyciu odpowiednio dobranych rodzajów biopreparatów, usuwanie źródeł skażenia
 • Monitorowanie i raport z przebiegu procesu rekultywacji
 • Rekultywacja terenów zanieczyszczonych popiołami oraz odpadami ze spalania